hipoteczne

Encyklopedia PWN

kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).
najstarszy i największy lwowski bank akcyjny, założony 1867 pod nazwą Cesarsko-Królewski Uprzywilejowany Galicyjski Akcyjny Bank Hipoteczny;
pieniądze papierowe wypuszczone do obiegu 1769 w Rosji, 1789 we Francji, gdzie początkowo miały charakter bonów hipotecznych, oprocentowanych w wysokości 5%, a zabezpieczonych dobrami nar.;
Baczynski Łew, ur. 14 VII 1872, Serafińce k. Horodenki (Galicja, obecnie na Ukrainie), zm. 4 IV 1930, Grimmenstein (Austria),
ukr. działacz polityczny, adwokat;
Banco Central de la Republica Argentina
[bạnko sentrạl de la repụblika arhentịna],
argentyński bank centralny, założony 1935, z siedzibą w Buenos Aires;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia