hiperbolicznym

Encyklopedia PWN

system radionawigacji umożliwiający wyznaczenie linii pozycyjnej statku (mor. lub powietrznego, również pojazdu lądowego) na podstawie określenia różnicy odległości od 2 stałych punktów.
geometria hiperboliczna, geometria Łobaczewskiego, geometria Bolyai–Łobaczewskiego,
historycznie pierwsza geometria różniąca się od geometrii euklidesowej, wprowadzonej w starożytności; można ją zdefiniować jako geometrię przestrzeni Riemanna o stałej krzywiźnie ujemnej i otwartych geodezyjnych (geodezyjna).
mat. funkcje należące do rodziny funkcji elementarnych: sinus hiperboliczny, cosinus hiperboliczny oraz tangens i cotangens hiperboliczne, określone wzorami:
mat. funkcja zdefiniowana wzorem: cosh x = (ex + ex)/2, gdzie x — rzeczywiste lub zespolone;
mat. funkcja zdefiniowana wzorem: ctgh x = 1/tgh x;
mat. funkcja zdefiniowana wzorem: (ex – ex)/2, gdzie x — rzeczywiste lub zespolone;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia