hel

Encyklopedia PWN

grupa 3 linii w widmie atomów (cząsteczek) mających na ostatniej powłoce parzystą liczbę elektronów;
tryton
[gr.],
fiz. jądro atomu trytu;
turbina cieplna, której czynnikiem roboczym jest gaz: spaliny (turbina spalinowa), rzadziej np. podgrzane powietrze lub hel.
tytan
[gr.],
Ti, titanium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 22;
stopy, których gł. składnikiem jest tytan, a dodatkami stopowymi aluminium, mangan, molibden, cyna, wanad, cyrkon i in..
warstwa przejściowa, obszar przejściowy,
astr. obszar atmosfery Słońca między chromosferą a koroną charakteryzujący się gwałtownym wzrostem temperatury z wysokością — od 25 tysięcy K do ok. 700 tysięcy K na przestrzeni ok. 100 km;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia