tytanu stopy
 
Encyklopedia PWN
tytanu stopy,
stopy, których gł. składnikiem jest tytan, a dodatkami stopowymi aluminium, mangan, molibden, cyna, wanad, cyrkon i in..
Odznaczają się małą gęstością (ok. 4,5 g/cm3) i dobrymi właściwościami mech. w szerokim zakresie temp.; poddają się obróbce plast. i obróbce skrawaniem oraz spawaniu, zgrzewaniu, lutowaniu, a także nadają się na odlewy. Tytan stopowy (zawierający 0,2% palladu), bardzo odporny na korozję, jest po obróbce plast. stosowany na elementy urządzeń chem.; s.t. z aluminium (5%) i cyną (2,5%) lub z aluminium (6%) i manganem (1,5%), poddawane wyżarzaniu i zgniotowi, są stosowane m.in. na pokrycia samolotów i rakiet, do budowy aparatury chem., turbin parowych i okrętów; s.t. z aluminium (6%) i wanadem (4%); z aluminium (4%), molibdenem (3%) i wanadem (1%); z manganem (8%); z wanadem (13%), chromem (11%) i aluminium (3%); z molibdenem (11,5%), cyną (4,5%) i cyrkonem (6%), są stosowane po obróbce cieplnej (przesycanie i starzenie) m.in. na elementy płatowców, silników odrzutowych, pocisków kierowanych, statków kosm., a także urządzeń chem. i energ. oraz samochodów i okrętów. Wadą s.t. jest silne pochłanianie gazów atmosferycznych w podwyższonej temp., co bardzo utrudnia i podraża procesy wytwarzania i obróbki (konieczność stosowania atmosfery ochronnej — argonu i helu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia