warstwa przejściowa
 
Encyklopedia PWN
warstwa przejściowa, obszar przejściowy,
astr. obszar atmosfery Słońca między chromosferą a koroną charakteryzujący się gwałtownym wzrostem temperatury z wysokością — od 25 tysięcy K do ok. 700 tysięcy K na przestrzeni ok. 100 km;
w warstwie przejściowej występują wielokrotnie zjonizowane atomy helu, krzemu, węgla, tlenu, siarki, dające linie widmowe, których obserwacje pozwalają na dokładne badanie struktury tej warstwy oraz niskich warstw korony.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia