warstwa przejściowa
 
Encyklopedia PWN
warstwa przejściowa, obszar przejściowy,
astr. obszar atmosfery Słońca między chromosferą a koroną charakteryzujący się gwałtownym wzrostem temperatury z wysokością — od 25 tysięcy K do ok. 700 tysięcy K na przestrzeni ok. 100 km;
w warstwie przejściowej występują wielokrotnie zjonizowane atomy helu, krzemu, węgla, tlenu, siarki, dające linie widmowe, których obserwacje pozwalają na dokładne badanie struktury tej warstwy oraz niskich warstw korony.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia