guzy

Encyklopedia PWN

archeol. kultura występująca na terenach położonych nad dolnym Dunajem, datowana na początki epoki żelaza w południowo-wschodniej Europie;
bezpłetwiec, gęś skąpopłetwa, Anseranas semipalmata,
ptak z rodziny kaczkowatych;
biopsja
[gr. bíos ‘życie’, ópsis ‘widzenie’],
med. zabieg diagnostyczny;
brachyterapia
[gr. brachýs ‘krótki’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
metoda radioterapii (kontaktowej) za pomocą promieniowania jonizującego izotopów promieniotwórczych umieszczanych czasowo w bezpośrednim otoczeniu guza nowotworowego.
Burdienko, Burdenko, Nikołaj N., ur. 3 VI 1876, w. Kamienka (obwód penzeński), zm. 11 XI 1946, Moskwa,
chirurg rosyjski;
cystografia
[gr. kýstis ‘pęcherz’, gráphō ‘piszę’],
radiograficzna metoda badania pęcherza moczowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia