guzy

Encyklopedia PWN

mięśniak, mioma,
nowotwór niezłośliwy rozwijający się z tkanki mięśniowej, gł. gładkiej, rzadko poprzecznie prążkowanej;
parzysty przewód wyprowadzający mocz z narządów wydalniczych kręgowców;
mózg, mózgowie, encephalon,
u kręgowców największe skupisko komórek nerwowych (neuron) stanowiące zespół najwyższych ośrodków czuciowych, kojarzeniowych i ruchowych, tworzące z rdzeniem kręgowym ośrodkowy układ nerwowy; m. jest położony w mózgoczaszce.
organizacja studencka tworzona od IX 1980 po sierpniowych strajkach robotniczych (nazwa od X 1980);
med. zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem mózgu lub zakłóceniem jego czynności;
med. miejscowe zaczerwienienie skóry wskutek rozszerzenia powierzchownych naczyń krwionośnych skóry;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia