grupa

Encyklopedia PWN

mat. grupa, w której działanie spełnia warunek przemienności.
grupa jonów (anionów lub kationów) reagujących, w określonych warunkach, w taki sam sposób z odczynnikiem grupowym;
grupa czasownikowa, grupa werbalna,
struktura składniowa, której ośr. jest czasownik; adwerbalny określnik ogranicza treść określanego czasownika i podporządkowuje mu się gramatycznie.
grupa docelowa, target group,
inform. lista artykułów na temat określony przez założycieli grupy, przechowywana na specjalizowanym serwerze.
ugrupowanie artyst., zał. przez plastyków z Bydgoszczy i Torunia, działające od 1976 do pocz. lat 80.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia