grupa

Encyklopedia PWN

grupa plastyków działająca w Poznaniu od 1970 do końca lat 70.;
mat. niepusta rodzina G wzajemnie jednoznacznych przekształceń ustalonego zbioru X na siebie, zamknięta ze względu na składanie przekształceń i branie elementu przeciwnego (jeśli f, gG, to fgG oraz jeśli fG, to także f −1G);
ugrupowanie artyst., zał. 1962 w Warszawie,
Grupa Sześciu, Les Six Wymowa,
grupa 6 kompozytorów fr. (D. Milhaud, A. Honegger, F. Poulenc, G. Auric, L. Durey i G. Tailleferre), utworzona ok. 1918;
najbliższa grupa galaktyk;
grupa wyrazowa, skupienie,
grupa syntaktyczna złożona z kilku wyrazów połączonych stosunkiem determinacji, czyli stosunkiem składniowym, jaki zachodzi między rzeczownikiem jako członem określanym, a innym wyrazem jako członem określającym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia