odczynnik grupowy
 
Encyklopedia PWN
odczynnik grupowy,
odczynnik chem. (analit.) strącający z roztworu w toku analizy jakościowej określoną grupę kationów lub anionów (grupę analityczną).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia