grupa

Encyklopedia PWN

grupa społ., którą charakteryzuje tylko jej właściwy zespół cech: nazwa (etnonim), język lub zdecydowanie odmienna gwara, wspólne pochodzenie z określonego terytorium lub od wspólnego przodka, świadomość historii i kultury, system wartości i symbolika grupowa, religia, poczucie więzi łączącej jej członków przy jednoczesnym dystansie do innych grup;
grupa wyróżniona w badaniach etnogr. na podstawie odrębnych, obiektywnych cech kulturowych, oraz niekiedy, świadomości odrębności i poczucia wspólnoty grupowej;
grupa imienna, grupa nominalna,
struktura składniowa, której ośrodkiem jest rzeczownik lub zaimek rzeczowny;
ugrupowanie artyst. o charakterze awangardowym, działające w Krakowie 1932–37,
mat. uogólnienie pojęcia grupy (mat.); dla pewnej klasy funkcji zdefiniowanych na zwykłej grupie wprowadza się przemienne działanie, zw. iloczynem (otrzymuje się go przez pomnożenie liczbowych wartości tych funkcji w każdym punkcie grupy);
zorganizowana grupa społ. reprezentująca wspólne interesy i podejmująca próby uzyskiwania przychylnych decyzji dla preferowanych przez siebie wartości za pomocą pozaparlamentarnego nacisku (środkami ekon., polit., kształtowania opinii społ.), wywieranego na organy władzy polit.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia