grupa

Encyklopedia PWN

ugrupowanie artyst., istniejące w Warszawie 1982–89;
jedno z podstawowych pojęć analizy systemu politycznego, gdy (w odróżnieniu od modelu elity władzy) rozpatruje się go z perspektywy pluralistycznej, jako wypadkową gry różnych interesów;
grupa izotropii, stabilizator, podgrupa stacjonarna,
mat. podgrupa Gx grupy G działającej na pewnym zbiorze X (działanie grupy), składająca się z tych elementów, które nie poruszają elementu x;
zespół pisarzy, zwykle młodych, który stawia przed sobą wspólne cele lit. i podejmuje wspólne działania na rzecz ich realizacji, identyfikuje się grupowo z określonymi tradycjami;
wyodrębniona terytorialnie, względnie mała (i dlatego umożliwiająca bezpośrednie kontakty) zbiorowość ludzka zamieszkująca lub migrująca stale razem, połączona silną więzią społeczną;
ugrupowanie artyst., zał. 1945 w Krakowie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia