gorzelnicze

Encyklopedia PWN

drożdże, Saccharomyces,
jednokomórkowe grzyby workowe z rodziny drożdżowatych (Saccharomycetaceae);
ziarno zboża, gł. jęczmienia, poddane kiełkowaniu w celu wytworzenia w nim enzymów, zwłaszcza amylolitycznych (także proteolitycznych i cytolitycznych), które mają zdolność rozkładania skrobi zawartej w ziarnach na cukry proste stanowiące substrat dla drożdży (piwowarskie, gorzelnicze) w procesie fermentacji alkoholowej;
proces gorzelniczy mający na celu wydzielenie spirytusu przez destylację z przefermentowanych zacierów, brzeczek lub moszczy, zawierających spirytus w ilości od kilku do kilkunastu procent;
rozmnożona kultura drobnoustrojów fermentacji mlekowej, stosowana w przemyśle spoż.;
Dąbrowski Wacław, ur. 9 V 1879, Warszawa, zm. 24 IV 1962, Zalesie k. Warszawy,
brat Józefa i Mariana (1882–1925), mikrobiolog, technolog przemysłu rolno-spożywczego;
jednostka służąca do określania kwasowości zacierów gorzelniczych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia