Dąbrowski Marian
 
Encyklopedia PWN
1904–06 czł. Organizacji Bojowej PPS; 1907–12 na emigracji, czł. PPS-Frakcji Rewolucyjnej (PPS), współorganizator zrzeszeń niepodległościowych młodzieży pol. na emigracji, działacz m.in. Związku Strzeleckiego i organizator (1912) oddziału organizacji Strzelec w Londynie; od 1914 w I Brygadzie Legionów Pol., kronikarz (Żołnierz pierwszej brygady 1919, Różaniec życia i śmierci 1924) i organizator oświaty (inicjator uniwersytetów żołnierskich); od 1918 w WP, m.in. 1925 szef wydziału wyznań niekatol. w Ministerstwie Spraw Wojskowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia