geometryczny

Encyklopedia PWN

mat. dowolny zbiór punktów na płaszczyźnie lub w przestrzeni, np. linia prosta, trójkąt, sfera, kula;
odmiana sztuki abstrakcyjnej, polegająca na operowaniu (w kompozycjach malarskich, rzeźbiarskich, graficznych) różnorodnymi formami geometrycznymi.
średnia geometryczna, średnia proporcjonalna,
dla dodatnich liczb a1, a2, ... , an — liczba określona wzorem ;
występowanie cząsteczek izomerycznych, w których atomy (lub/i grupy atomów) są różnie położone względem wybranej płaszczyzny, co wynika z zahamowania swobodnego obrotu tych atomów wokół podwójnego wiązania lub — w związkach cyklicznych — wiązania pojedynczego.
dział optyki, w którym zjawiska związane z rozchodzeniem się światła, jego odbiciem i załamaniem, opisuje się nie wnikając w naturę światła;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia