figura geometryczna
 
Encyklopedia PWN
figura geometryczna,
mat. dowolny zbiór punktów na płaszczyźnie lub w przestrzeni, np. linia prosta, trójkąt, sfera, kula;
figury geometryczne na płaszczyźnie nazywa się płaskimi — ich własnościami zajmuje się planimetria, natomiast własnościami figur geometrycznych przestrzennych zajmuje się stereometria; w geometrii analitycznej figury geometryczne opisuje się za pomocą równań lub nierówności, np. równanie ax + by + c = 0 opisuje linię prostą na płaszczyźnie, a nierówność x2 + y2r2 — koło o promieniu r.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia