geometryczną

Encyklopedia PWN

geometryczna faza kwantowa, faza Berry’ego,
efektywna zmiana fazy funkcji falowej opisującej ewolucję układu kwantowego;
mat. przekształcenie jednego zbioru punktów na drugi.
mat. rozwiązanie zadania konstrukcyjnego, czyli zadania polegającego na znalezieniu za pomocą określonych metod pewnych punktów, prostych, odcinków, względnie innych figur — gdy dane są figury wyjściowe.
mat. rodzaj ciągu liczbowego;
mat. dowolny zbiór punktów na płaszczyźnie lub w przestrzeni, np. linia prosta, trójkąt, sfera, kula;
mat. uogólnienie takich pojęć, jak: skalar, wektor, forma różniczkowa, tensor, koneksja;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia