obiekt geometryczny
 
Encyklopedia PWN
obiekt geometryczny,
mat. uogólnienie takich pojęć, jak: skalar, wektor, forma różniczkowa, tensor, koneksja;
o.g. definiuje się w przestrzeniach, w których można wprowadzić układy współrzędnych; bardzo ogólnie: w przestrzeni (na rozmaitości) został określony o.g., gdy każdemu punktowi w danym układzie współrzędnych jednoznacznie przyporządkowano ciąg liczb, które nazywa się współrzędnymi obiektu (w tym układzie współrzędnych), oraz zostały określone odpowiednie reguły transformacji współrzędnych obiektu z jednego układu do innego; określenie to pochodzi m.in. od S. Gołąba; obecnie o.g. definiuje się w języku teorii wiązek włóknistych; często zamiast terminu „obiekt geometryczny” używa się wymiennie „pole obiektów geometrycznych”.
Bibliografia
S. Gołąb Rachunek tensorowy, Warszawa 1966;
J. Gancarzewicz Geometria różniczkowa, Warszawa 1987.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia