gazy

Encyklopedia PWN

gaz miejski, dawniej gaz świetlny,
gaz stosowany do celów komunalnych i przemysłowych;
rozproszony w przestrzeni międzygwiazdowej gaz, głównie wodór i hel;
gaz płynny, gaz propanowo-butanowy,
skroplona, znajdująca się pod ciśnieniem par własnych mieszanina lekkich węglowodorów parafinowych — gł. propanu i izomerów butanu;
gaz powietrzno-wodny, gaz mieszany,
gaz generatorowy otrzymywany przez zgazowanie paliwa stałego na przemian powietrzem i parą wodną;
gaz generatorowy otrzymywany przez zgazowanie paliwa stałego powietrzem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia