gazy

Encyklopedia PWN

gaz ziemny, dawniej zw. gazem naftowym,
naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych, w skład której wchodzi głównie metan, a także inne lekkie węglowodory, zwłaszcza: etan, propan butan, pentan i heksan.
ogólna nazwa gazów otrzymywanych w wyniku termicznego rozkładu (odgazowania) węgla;
gaz tworzący się w warunkach naturalnych w wyniku beztlenowej fermentacji szczątków roślinnych;
gaz doskonały, gaz idealny,
przybliżony model gazu, nieuwzględniający oddziaływań międzycząsteczkowych.
gaz będący mieszaniną gł. wodoru i metanu, otrzymywany w koksowniach w procesie odgazowania węgla;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia