gazy

Encyklopedia PWN

mieszanina gazów, gł. wodoru (H2) i tlenku węgla (CO), stosowana do syntez związków organicznych;
gaz otrzymywany jako produkt uboczny podczas wytapiania surówki w wielkim piecu;
fiz. gaz, którego właściwości istotnie różnią się od właściwości klas. gazu doskonałego ze względu na istnienie kwantowych efektów związanych z nierozróżnialnością cząstek.
jakościowe i ilościowe oznaczanie chem. składu mieszanin gazowych.
fiz. model stosowany w niektórych metodach opisu właściwości elektronowych ciał stałych, głównie metali;
mieszanina gazów powstająca podczas beztlenowego rozkładu substancji org.; gł. składnikiem jest metan;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia