form drukowych

Encyklopedia PWN

dział galwanotechniki obejmujący elektrolityczne wytwarzanie metalowych powłok na powierzchniach przedmiotów metalowych lub niemetalowych po uprzednim ich pokryciu warstwą przewodzącą prąd elektryczny;
galwanostereotyp, galwanotyp,
forma drukowa przeznaczona do drukowania wypukłego, stanowiąca stereotyp wykonany metodami galwanicznymi;
galwanotypia, galwanostereotypia,
wykonywanie kopii form drukowych (stereotypów) do druku wypukłego metodą elektrolitycznego osadzania metalu na katodzie.
Gillot
[żilọ]
Firmin, ur. 1820, Brou (dep. Eure-et-Loir), zm. 22 VI 1872, Paryż,
litograf fr., prekursor chemigrafii;
dział techniki poligraficznej zajmujący się procesami wykończeniowymi odbitek drukowych, mającymi na celu wytworzenie produktu w postaci książki, broszury, gazety i innych.
kliszograf
[fr.-gr.],
poligr. urządzenie do otrzymywania form drukowych do drukowania wypukłego metodą grawerowania płyt metalowych lub z tworzyw sztucznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia