galwanoplastyka
 
Encyklopedia PWN
galwanoplastyka,
dział galwanotechniki obejmujący elektrolityczne wytwarzanie metalowych powłok na powierzchniach przedmiotów metalowych lub niemetalowych po uprzednim ich pokryciu warstwą przewodzącą prąd elektryczny;
powłoki te (o grub. do 1 mm) łatwo oddzielają się od przedmiotu-matrycy i stanowią bądź samodzielne przedmioty użytkowe (np. kopie wyrobów artyst.), bądź są wykorzystywane jako formy i matryce dla tworzyw sztucznych (np. przy wykonywaniu płyt gramofonowych, form drukowych i in.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia