fenomenologiczna

Encyklopedia PWN

Schütz
[szüc]
Alfred, ur. 13 IV 1899, Wiedeń, zm. 20 V 1959, Nowy Jork,
socjolog austriacki;
jedna z nazw używana, zwłaszcza w Polsce, na określenie dość szerokiego i wewnętrznie zróżnicowanego nurtu myśli socjologicznej przeciwstawiającego się pozytywizmowi;
dziedzina termodynamiki, w której (inaczej niż w termodynamice fenomenologicznej) traktuje się układy makroskopowe jako zbiór dużej liczby mikrocząstek (atomów, cząsteczek, jonów);
filoz. w fenomenologii wstrzymanie się od uznania tego wszystkiego, co nie jest zawarte w czystej naoczności;
fiz. nieodwracalne procesy termodynamiczne polegające na przenoszeniu w układzie: energii, entropii, masy, pędu, ładunku itp. (mechanika statystyczna);
Tymieniecka Anna Teresa, ur. 28 II 1923, Marianowo, zm. 7 VI 2014, Hanover (stan New Hampshire),
filozof;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia