fenomenologiczna

Encyklopedia PWN

jedna z podstawowych zasad termodynamiki procesów nieodwracalnych, określająca właściwości symetrii macierzy współczynników kinetycznych Lij występujących w fenomenologicznych równaniach Onsagera (tj. liniowych związkach między uogólnionymi siłami Xj a prądami termodynamicznymi Ji: Ji = ΣjLijXj; mechanika statystyczna), opisujących termodynamiczne procesy transportu;
ontologia
[gr. on óntos ‘będący’, ‘byt’, óntos on ‘rzeczywiście będący, istniejący’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’, ‘teoria’],
filoz.:
Pfänder Alexander, ur. 7 II 1870, Iserlohn, zm. 18 III 1941,
filozof niemiecki;
Pociej Bohdan, ur. 17 I 1933, Warszawa, zm. 3 III 2011, Podkowa Leśna,
muzykolog, krytyk i pisarz muzyczny;
Scheler
[szẹ:lər]
Max Wymowa, ur. 22 VIII 1874, Monachium, zm. 19 V 1928, Frankfurt n. Menem,
filozof niemiecki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia