farmaceutyczna

Encyklopedia PWN

dyscyplina z grupy specjalistycznych nauk farm. obejmująca działy botaniki ogólnej, dotyczące roślin stosowanych w lecznictwie;
Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna, fr. Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP), ang. International Pharmaceutical Federation (IPF),
organizacja utworzona 1912;
instytut nauk.-produkcyjny, utworzony Warszawie 1952;
pierwotnie zbiór nieoficjalnych przepisów sporządzania leków, obecnie wydawnictwo o charakterze encyklopedycznym zawierające wszechstronne informacje o lekach.
towarzystwo o profilu zawodowo-nauk., którego działalność skupia się gł. na wspieraniu rozwoju nauk farm. oraz reprezentacji zawodu farmaceuty, zał. 1947, z siedzibą w Warszawie.
farmacja
[gr.],
zespół nauk obejmujących wiedzę o lekach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia