falowe

Encyklopedia PWN

równanie opisujące rozchodzenie się fal w przestrzeni;
analogie fiz. w opisie fal elektromagnetycznych i sprężystych (wynikające stąd, że procesy wytwarzania i rozchodzenia się tych fal są opisane identycznymi równaniami).
ornament ciągły, składający się z wielu rytmicznie powtarzanych motywów przypominających grzbiety fal;
fiz. w mechanice kwantowej funkcja opisująca stan układu fizycznego (np. cząstki);
właściwość materii polegająca na tym, że w pewnych zjawiskach ujawnia się jej natura falowa, w innych — korpuskularna;
paczka falowa, pakiet falowy,
fiz. fala skupiona w ograniczonym obszarze przestrzeni.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia