emocjonalna

Encyklopedia PWN

psychol. zdolność rozumienia i kontroli własnych emocji;
empatia
[gr. empátheia ‘cierpienie’],
psychol. zjawisko współodczuwania, rozumienia stanów psychicznych, zwłaszcza emocjonalnych innych osób;
deprywacja
[łac. deprivare ‘pozbawiać’],
pozbawienie (brak) możliwości zaspokojenia jakiejś potrzeby bądź popędu;
emocja
[łac. emovere ‘poruszać’],
psychol. we współczesnej psychologii system obejmujący uczucia, uznawane za składnik subiektywny, pobudzenie fizjologiczne wraz ze specyficzną ekspresją oraz zmiany zachowania.
stres
[ang.],
psychol. stan obciążenia systemu regulacji psychicznej powstający w sytuacji zagrożenia, utrudnienia lub niemożności realizacji ważnych dla jednostki celów, zadań, wartości.
afekt
[łac.],
psychol. reakcja emocjonalna na bodziec, przejawiająca się subiektywnym doznaniem przyjemności lub przykrości oraz tendencją do podtrzymania go (w przypadku bodźca pozytywnego) bądź przerwania (w przypadku bodźca negatywnego);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia