emocjonalna

Encyklopedia PWN

psychol. nurt współcz. psychologii wyjaśniający kształt i zmiany różnorodnych fenomenów życia psychicznego człowieka poprzez odwołanie się do mechanizmów ewolucji biol.;
reakcja
[łac.],
psychol. odpowiedź na bodziec; może być odruchowa (spontaniczna adaptacja organizmu, który odtwarza naruszoną równowagę) lub podlegająca woli (r. złożona, np. emocjonalna i wyuczona, stanowiąca konwencjonalną odpowiedź).
regresja
[łac. regressus ‘odejście’],
psychol. jeden z mechanizmów obronnych osobowości pojawiający się w sytuacji frustracji lub silnego stresu, polegający na powrocie do wcześniejszych, mniej dojrzałych form zachowań lub na prymitywizacji zachowań, nie będącej powtórzeniem form wcześniejszych;
med. zespół objawów zaburzeń czynnościowych w rozwoju małego dziecka (do 5. roku życia), uwarunkowany niezaspokojeniem jego potrzeb emocjonalnych;
stan, w którym dziecko jest pozbawione opieki rodzicielskiej z innych powodów niż śmierć rodziców;
prawo najwyższy stopień nasilenia emocjonalnej reakcji fizjol., które ogranicza zdolność kierowania swym postępowaniem przez sprawcę, powodując, że emocje zyskują przewagę nad kontrolującą działalnością intelektu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia