emocjonalna

Encyklopedia PWN

Słonimski Antoni, ur. 15 XI 1895, Warszawa, zm. 4 VII 1976, tamże,
brat Piotra (1893–1944), poeta, satyryk, felietonista, komediopisarz, prozaik, krytyk teatralny.
spostrzeganie, percepcja,
psychol. złożony proces poznawczy, w którego wyniku w umyśle człowieka powstaje obraz rzeczywistości zw. spostrzeżeniem;
temperament
[łac. temperamentum ‘umiarkowanie’, ‘właściwa miara’],
względnie stałe cechy osobowości, występujące u człowieka od wczesnego dzieciństwa i mające swoje odpowiedniki w świecie zwierząt;
psychol.:
wypalenie, wypalenie zawodowe,
zespół psychicznych i społ. skutków długotrwałego stresu emocjonalnego, przeżywanego w związku z wykonywaną pracą;
med. choroba społ. dotycząca gł. małych dzieci;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia