emocjonalna

Encyklopedia PWN

argumentacja
[łac.],
filoz., log. zespół przytoczonych argumentów; uzasadnianie, dowodzenie tez;
aromakologia
[gr. árōma ‘korzenie’, ‘wonne zioła’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o zapachach;
arytmia
[gr.]
zaburzenie rytmu serca;
potoczna nazwa grupy leków anksjolitycznych stosowanych w terapii krótkotrwałej;
bhadźan
[hindi bhajan ‘akt współuczestnictwa’, ‘adoracja’, ‘cześć boska’, ‘pieśń nabożna’],
w hinduizmie forma oddawania czci Bogu, która rozwinęła się w okresie średniowiecza w pobożności typu bhakti;
bhakti
[sanskr. bhakti ‘udział’, ‘przywiązanie’, ‘miłość’, ‘pobożność’, od sanskr. pierwiastka bhaj ‘dzielić’, ‘uczestniczyć’, ‘miłować’],
w hinduizmie forma religijności wyrażająca się w rel. postawie człowieka — całkowitym emocjonalnym i intelektualnym oddaniu Bogu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia