emocjonalna

Encyklopedia PWN

agrawacja
[łac. aggravatio ‘obciążenie’],
med. nieuzasadnione stanem rzeczywistym przesadne, przejaskrawione, wyolbrzymiane ukazywanie przez chorego ciężkości występujących u niego objawów chorobowych;
allomnezje
[gr.],
med. objawy zaburzeń psychicznych; rodzaj jakościowych zaburzeń pamięci (paramnezji), w przypadku których treść, odcień emocjonalny lub umiejscowienie w czasie realnych i prawdziwych śladów pamięciowych (wspomnień) ulegają zniekształceniu wskutek działania różnych czynników,
anksjolityczne leki, anksjolityki, leki przeciwlękowe, dawniej leki ataraktyczne,
grupa leków psychotropowych wpływających selektywnie na procesy emocjonalne, hamujących lęk, niepokój, napięcie i wzmożoną agresywność;
antonimy
[gr.],
pary wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu, np. dobro–zło, wysoki–niski
antydepresyjne leki, leki przeciwdepresyjne, leki tymoleptyczne, antidepressiva, thymoleptica,
grupa leków stosowanych w leczeniu chorób afektywnych (depresji), a także innych zaburzeń psychicznych, np. niektórych zespołów lękowych;
apatia
[gr. apátheia ‘niewrażliwość’],
med., psychol. objaw zaburzeń psychicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia