emocjonalna

Encyklopedia PWN

med. podwyższenie temperatury ciała powyżej normy fizjol. (36,6–37°C), spowodowane podrażnieniem ośrodka termoregulacji cieplnej w mózgu (podwzgórzu);
Izumi
[idzumi]
Shikibu, ur. między 960 a 970, zm. 1030(?),
poetka japońska;
Klee Paul, ur. 18 XII 1879, Münchenbuchsee k. Berna, zm. 29 VI 1940, Muralto k. Locarno,
szwajcarski malarz i grafik, działający głównie w Niemczech.
ruchy społeczne, które pojawiły się na skalę masową w końcu lat 60. XX w., zwłaszcza w wysoko rozwiniętych państwach demokratycznych;
propaganda
[łac.],
celowe oddziaływanie na zbiorowości i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, wpojenia pożądanych przekonań i wywołania określonych dążeń i zachowań.
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia