elastycznych

Encyklopedia PWN

elastyczny system produkcyjny (ESP), elastyczny system obróbkowy (ESO), ang. Flexible Manufacturing System (FMS),
zespół sterowanych komputerowo podsystemów wykonawczych (maszyn i urządzeń technologicznych) zintegrowanych przez wspólny układ zautomatyzowanego transportu i składowania przetwarzanych produktów i gotowych wyrobów oraz wymaganych do produkcji narzędzi i innych pomocniczych zasobów, zdolny do produkcji dość szerokiego asortymentu wyrobów przy minimalnym udziale człowieka.
dyskietka
[fr. < gr.],
inform. dysk magnetyczny umieszczony w nierozbieralnej prostokątnej osłonie (z tworzywa sztucznego lub papieru);
robot
[czes. robota ‘praca’],
cybernetyczna (sterowana) maszyna lokomocyjno-manipulacyjna przeznaczona do wspomagania lub realizacji czynności energetyczno-ruchowych, sensualnych i intelektualnych człowieka (robotyka).
ekon. wrażliwość podaży na zmianę ceny, stosunek względnej (procentowej) zmiany podaży do względnej zmiany ceny;
włókna gumowe, włókna kauczukowe,
włókna otrzymywane z roztworu kauczuku naturalnego lub syntet.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia