elastyczność podaży
 
Encyklopedia PWN
elastyczność podaży,
ekon. wrażliwość podaży na zmianę ceny, stosunek względnej (procentowej) zmiany podaży do względnej zmiany ceny;
elastyczność podaży może przybierać następujące wielkości: Ep = 0 — wówczas podaż jest doskonale nieelastyczna, niezależna od ceny, linia podaży jest pionowa; 0 < Ep < 1 — podaż jest nieelastyczna, względna zmiana podaży jest mniejsza od względnej zmiany ceny; podaż elastyczna, względna zmiana podaży jest większa od względnej zmiany ceny; Ep = 1 — podaż jednostkowa, względna zmiana podaży równa się względnej zmianie ceny; Ep > 1 — podaż elastyczna, względna zmiana podaży jest większa od względnej zmiany ceny; Ep = ∞ — podaż jest doskonale elastyczna, linia podaży jest pozioma.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia