dyplomatycznych

Encyklopedia PWN

Welles
[uelz]
Sumner Benjamin, ur. 14 X 1892, Nowy Jork, zm. 24 IX 1961, Bernardsville (stan New Jersey),
amer. dyplomata i polityk;
polska emigracja polityczna po powstaniu listopadowym 1830–31, nazwana tak ze względu na wybitną rolę, jaką odegrała w życiu politycznym i umysłowym narodu polskiego, oraz na liczebność (bezpośrednio po powstaniu 8–9 tys., a do 1862 ok. 20 tys. osób).
Wielopolski Aleksander, margrabia Gonzaga Myszkowski, ur. 13 III 1803, Sędziejowice, zm. 30 XII 1877, Drezno,
polityk, ziemianin; zwolennik ugody z Rosją.
Winiewicz Józef, ur. 6 VI 1905, Poznań, zm. 21 III 1984, Warszawa,
dziennikarz, publicysta, dyplomata;
wiza
[fr. < łac.],
pisemne zezwolenie udzielone cudzoziemcowi na przekroczenie granicy państwa i pobyt na jego terytorium lub przejazd przez nie, odnotowane przez organa konsularne lub dyplomatyczne w paszporcie lub innym dokumencie podróży;
Włodek Ludwik, ur. 1869, zm. 1922,
dziennikarz, badacz osadnictwa pol. w Brazylii i USA;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia