Winiewicz Józef
 
Encyklopedia PWN
Winiewicz Józef, ur. 6 VI 1905, Poznań, zm. 21 III 1984, Warszawa,
dziennikarz, publicysta, dyplomata;
1930–39 redaktor nacz. „Dziennika Poznańskiego”; podczas okupacji niem. na emigracji; od 1945 w służbie dyplomatycznej; 1957–72 wicemin. spraw zagr., od 1972 wiceprezes Tow. łączności z Polonią Zagr. „Polonia”; Mniejszości narodowe w Wielkopolsce (1936), Mobilizacja sił niemieckich w Polsce (1939).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia