dynamiczne

Encyklopedia PWN

fiz. punkt przyłożenia siły wypadkowej sił ciężkości (ciężar) działających na poszczególne elementy bryły sztywnej;
elementy składowe otoczenia naturalnego (przyr.), społ. i kulturowego jednostki, które oddziałują na jej rozwój w sposób zamierzony i niezamierzony;
Takens Floris, ur. 11 XII 1940, Zaandam,
matematyk hol.;
technika
[gr.],
dziedzina ludzkiej działalności, której celem jest oparte na wiedzy (na podstawach naukowych) produkowanie rzeczy i wywoływanie zjawisk niewystępujących w przyrodzie oraz przekształcanie wytworów przyrody;
koncepcja filoz. zakładająca konieczność postrzegania przedmiotu poznania jako struktury o charakterze hist.-dynamicznym i jednoczesnego nieustannego wiązania wysiłku teoret. z praktyką społ. o charakterze emancypacyjnym, wypracowana w kręgu myślicieli związanych ze szkołą frankfurcką.
tester
[łac.],
urządzenie do przeprowadzania prób (testów), mających na celu ocenę stanu badanego obiektu bądź poprawności jego działania.
Tetra, ang. Terrestrial Trunked Radio,
system cyfrowej radiotelefonii, pot. nazywany systemem trankingowym;
topologia
[gr. tópos ‘miejsce’, ‘okolica’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
mat.:
Topolski Feliks, ur. 14 VIII 1907, Warszawa, zm. 24 VIII 1990, Londyn,
malarz, grafik i rysownik;
transmitancja
[łac.],
autom. charakterystyka (model mat.) liniowego układu dynamicznego o skupionych i stałych parametrach, określająca zależność między danym sygnałem wejściowym (wymuszeniem) u(t) a sygnałem wyjściowym (odpowiedzią) y(t).
Treliński Mariusz, ur. 28 III 1962, Warszawa,
reżyser operowy i film.
grupa ludów afryk. (m.in. Szangana, Tswa, Ronga), zamieszkujących tereny na południe od rz. Sabi w Mozambiku oraz przyległe tereny RPA i Zimbabwe;
m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad Stryjem (dopływ Dniestru), na wschodnim skraju G. Sanocko-Turczańskich.
najstarszy gr. pomnik hist. w Atenach, wyobrażający Harmodiosa i Aristogejtona, zabójców tyrana Hipparcha (514 p.n.e.) — symbol wolności ludu ateńskiego;
Unkei, ur. 1151, zm. 1223,
syn Kōkei, japoński rzeźbiarz buddyjski;
Velde
[wẹldə]
Henry-Clément (Henricus Clementinus) van de Wymowa, ur. 3 IV 1863, Antwerpia, zm. 25 X 1957, Zurych,
belgijski architekt, malarz, projektant wnętrz i mebli, typograf i teoretyk sztuki.
Voltaire
[woltẹ:r],
Wolter Wymowa, właśc. François-Marie Arouet Wymowa, ur. 21 XI 1694, Paryż, zm. 30 V 1778, tamże,
francuski pisarz, filozof, historyk, publicysta; jeden z głównych przedstawicieli oświecenia w Europie.
zmiana konfiguracji cząsteczki związku chem. zachodząca podczas wymiany podstawnika przy asymetrycznym atomie węgla będącym centrum chiralności cząsteczki (chiralność);
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Witkiewicz Stanisław Ignacy, pseud. Witkacy, ur. 24 II 1885, Warszawa, zm. 18 IX 1939, Jeziory k. Dąbrowicy (Polesie),
dramatopisarz, prozaik, filozof, teoretyk sztuki, malarz.

Słownik języka polskiego PWN

dynamiczny
1. «ruchliwy, prężny, żywiołowy»
2. «powstający, poruszany lub występujący wskutek działania sił»
3. «związany z natężeniem siły dźwięków»

• dynamicznie • dynamiczność
akcent dynamiczny, przyciskowy, ekspiracyjny, ekspiratoryjny, ekspiratoryczny «wyróżnienie sylaby lub zdania przez nasilenie głosu»
dynamiczna teoria ciepła «teoria tłumacząca objawy ciepła ruchem najdrobniejszych ciał – cząsteczek materii»
geologia dynamiczna «dział geologii podstawowej badający procesy geologiczne zachodzące w skorupie ziemskiej i na jej powierzchni»
stereotyp dynamiczny «występowanie odruchów warunkowych w określonej, wyuczonej i utrwalonej kolejności, nawet gdy nieoczekiwanie zmienia się zwykła kolejność bodźców»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia