dynamiczne

Encyklopedia PWN

w ujęciu kinetycznym — stan, do którego dąży układ w miarę przebiegu reakcji odwracalnej;
Ruelle
[rüẹl]
David, ur. 20 VIII 1935, Gand (Belgia),
fizyk belgijski, pracujący we Francji;
rurka spiętrzeniowa, rurka spiętrzająca,
przyrząd do wyznaczania prędkości przepływu płynu;
dziedzina plast. twórczości symbol., której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych;
Sainz
[sains]
Gustavo, ur. 13 VII 1940, m. Meksyk, zm. 26 VI 2015, Bloomington, Indina, USA,
pisarz meksykański;
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
São Paulo
[u pạulu] Wymowa,
m. w południowo-wschodniej Brazylii, na Wyż. Brazylijskiej, nad rz. Tietê i jej dopływem Pinheiros;
satja
[sanskr. satya ‘prawda’],
w filozofii indyjskiej pojęcie prawdy;
Schnabel
[sznạ:bəl]
Julian, ur. 26 X 1951, Nowy Jork,
malarz amerykański;
Schumpeter
[szụmp:tər]
Joseph Alois, ur. 8 II 1883, Triesch (obecnie Třešt’, Czechy), zm. 8 I 1950, Taconic (stan Connecticut),
ekonomista amerykański, pochodzenia austriackiego.
muzyka, w której wykorzystuje się serię do porządkowania nie tylko wysokości dźwięku, ale i in. jego cech: długości czasowej, barwy, głośności;
Shenzhen, Szenczen,
m. w południowych Chinach, na wschód od estuarium Rz. Perłowej, na pograniczu z Hongkongiem.
Siqueiros
[sikẹiros]
David Alfaro Wymowa, ur. 29 XII 1896, Chihuahua, zm. 6 I 1974, Cuernavaca,
malarz meksykański;
Skopas, żył w IV w. p.n.e.,
jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy i architektów gr., pochodzący z Paros;
zdolność rozpoznawania przez człowieka różnic wysokości, barwy i głośności dźwięków (słuch wysokościowy, tembrowy i dynamiczny), także liczby współbrzmiących dźwięków i ich wzajemnych relacji (słuch harmoniczny, analityczny);
przetwornik elektroakustyczny przetwarzający sygnały elektr. na sygnały akustyczne przekazywane bezpośrednio do ucha słuchającego;
Smale
[smeıl]
Stephen, ur. 15 VII 1930, Flint (stan Michigan),
matematyk amerykański;
Sobociński Witold, ur. 15 X 1929, Ozorków, zm. 19 XI 2018, Konstancin-Jeziorna,
ojciec Piotra, operator filmowy.
Solimena Francesco, ur. 4 X 1657, Canale di Serino, zm. 3 IV 1743, Barra,
wł. malarz i rysownik;

Słownik języka polskiego PWN

dynamiczny
1. «ruchliwy, prężny, żywiołowy»
2. «powstający, poruszany lub występujący wskutek działania sił»
3. «związany z natężeniem siły dźwięków»

• dynamicznie • dynamiczność
akcent dynamiczny, przyciskowy, ekspiracyjny, ekspiratoryjny, ekspiratoryczny «wyróżnienie sylaby lub zdania przez nasilenie głosu»
dynamiczna teoria ciepła «teoria tłumacząca objawy ciepła ruchem najdrobniejszych ciał – cząsteczek materii»
geologia dynamiczna «dział geologii podstawowej badający procesy geologiczne zachodzące w skorupie ziemskiej i na jej powierzchni»
stereotyp dynamiczny «występowanie odruchów warunkowych w określonej, wyuczonej i utrwalonej kolejności, nawet gdy nieoczekiwanie zmienia się zwykła kolejność bodźców»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia