dworski

Encyklopedia PWN

Peele
[pi:l]
George, ur. 1556, Londyn, zm. 1596,
ang. poeta i dramatopisarz epoki elżbietańskiej;
termin używany w historiografii na określenie istniejących w średniowieczu własnych gospodarstw panów gruntowych, których zasadniczym celem było zaopatrywanie w produkty rolne pańskie rodziny i służbę dworską;
Shakespeare
[szẹıkspıər],
Szekspir, William Wymowa, ur. 23(?) IV 1564 (tradycyjna data na podstawie zapisu w księgach parafialnych o chrzcie 26 IV), Stratford-upon-Avon (hrab. Warwick), zm. 23 IV 1616, tamże,
angielski dramatopisarz, poeta i aktor, uważany za największego dramatopisarza świata.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia