drobne

Encyklopedia PWN

miasto w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, na Równinie Oleśnickiej, nad Wołczyńskim Strumieniem (dorzecze Stobrawy).
w dawnym wojsku pol., od XVI w., lekkozbrojna kawaleria rekrutująca się początkowo z Wołochów, później także z Kozaków oraz drobnej szlachty mazowieckiej i podlaskiej;
m. powiatowe w województwie dolnośląskim, na Wysoczyźnie Rościsławickiej, nad Juszką (dopływ Jezierzycy).
miasto w województwie śląskim, w pow. lublinieckim, na Progu Woźnickim.
wrotny układ, krążenie wrotne,
anat. część układu krwionośnego (żylnego) niektórych narządów wewn. kręgowców;
układ wszystkich obiektów astronomicznych, materii rozproszonej i pól fizycznych wraz z czasoprzestrzenią, którą wypełniają.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia