drobne

Encyklopedia PWN

w Polsce (w Małopolsce, być może na Mazowszu) XIV–XV w. warstwa drobnego rycerstwa, pośrednia między szlachtą a chłopami;
m. powiatowe w województwie świętokrzyskim, w Niecce Włoszczowskiej.
miasto w województwie świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, na obszarze Garbu Wodzisławskiego, nad Mozgawą;
m. w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, u wylotu doliny Dunajca na Niz. Nadwiślańską;
w. gminna w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, na obszarze Działów Grabowieckich, u źródeł Wojsławki (prawy dopływ Wieprza);
wolni chełmińscy, chłopi chełmińscy,
warstwa wolnej ludności wiejskiej XIII–XVIII w. w Prusach Krzyżackich, poźniej Książęcych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia