Wojsławice
 
Encyklopedia PWN
Wojsławice,
w. gminna w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, na obszarze Działów Grabowieckich, u źródeł Wojsławki (prawy dopływ Wieprza);
ośr. usługowy; węzeł drogowy; w XV w. wieś; prawa miejskie ok. 1445–1870; własność rodów magnackich, m.in. Górków; W. nie rozwinęły się w większy ośr. miejski; od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., od 1815 w Królestwie Pol.; w XIX w. rozwój drobnego przemysłu; kościół parafialny (1595–1608, rozbudowany i zbarokizowany przed 1684, J. Link).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia