Małopolsce

Encyklopedia PWN

terytorium historyczne w dorzeczu górnej i środkowej Wisły;
Małopolski Związek Młodzieży, od 1931 Małopolski Związek Młodzieży Ludowej,
oświat.-wychowawcza organizacja młodzieżowa zał. 1919;
Małopolska, Wyżyna, Wyżyna Środkowomałopolska,
część Wyż. Polskich, między Wyż. Śląsko-Krakowską na zachodzie a doliną Wisły na południowym wschodzie i wschodzie;
miasto w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, na Płaskowyżu Kolbuszowskim.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia