Małopolska, Wyżyna
 
Encyklopedia PWN
Małopolska, Wyżyna, Wyżyna Środkowomałopolska,
część Wyż. Polskich, między Wyż. Śląsko-Krakowską na zachodzie a doliną Wisły na południowym wschodzie i wschodzie;
na południu opada krawędzią tektoniczno-erozyjną ku kotlinom podkarpackim, na północy granicę wyznacza zwarta pokrywa utworów zlodowacenia środkowopol.; na dużych przestrzeniach wysokość nie przekracza 200–300 m, jedynie w części środkowowschodniej teren wznosi się ponad 400 m (maks. 612 m w G. Świętokrzyskich); zróżnicowanie budowy geol. i rzeźby stanowi podstawę podziału W.M. na mniejsze jednostki fizycznogeogr.: Wyżyny Kielecką i Przedborską oraz Nieckę Nidziańską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia