Wodzisław
 
Encyklopedia PWN
Wodzisław,
w. gminna w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, na obszarze Garbu Wodzisławskiego, nad Mozgawą;
Prawa miejskie przed 1366 (ok. 1360); w XV–XVI w. miasto rzemieślniczo-usługowe; w 2. poł. XVI w. ośr. kalwinizmu; od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., od 1815 w Królestwie Pol.; 1870 utrata praw miejskich; w okresie okupacji niem. 1940–42 getto (ok. 4 tys. osób, z których ok. 3 tys. wywieziono do ośr. zagłady w Treblince). Ośrodek usługowy dla rolnictwa; drobny przemysł, gł. spoż.; dawna synagoga (XVII w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia