wolnica
 
Encyklopedia PWN
wolnica,
w mieście średniowiecznym miejsce swobodnej wymiany, w którym nie obowiązywały ograniczenia miejsca i czasu transakcji, cen maksymalnych ani kontrola jakości towarów;
na terenie wolnicy, istniejącej na ogół tylko w dużych miastach, prowadzili handel wiejscy producenci i drobni przekupnie; wolnice były zwalczane przez średniowieczne korporacje zawodowe kupców i przez niektóre cechy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia