doskonałej

Encyklopedia PWN

roztwór spełniający prawo addytywności pewnych wielkości fizykochemicznych, jak entalpia, objętość;
mat. liczba naturalna równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej samej, np. 6 = 1 + 2 + 3, 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14;
gaz doskonały, gaz idealny,
przybliżony model gazu, nieuwzględniający oddziaływań międzycząsteczkowych.
kadencja doskonała, autentyczna kadencja,
muz. formuła harmoniczna oparta na następstwie akordów dominantowego i tonicznego.
w teorii ekonomii model oparty na założeniach, że przedmiotem obrotu jest dobro homogeniczne, popyt i podaż są tak rozdrobnione, że konsumenci i producenci nie mają wpływu na cenę, nie występują bariery wejścia i wyjścia z gałęzi, ceny pełnią funkcję informacyjną; w takich warunkach produkcja jest największa, ceny najniższe;
płyn (gaz, ciecz) nieściśliwy i nielepki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia