diagonalną

Encyklopedia PWN

mat. macierz kwadratowa, w której wszystkie elementy leżące poza główną przekątną (składają się na nią elementy postaci aii) są równe zeru.
pompa przepływowa krętna o promieniowo-osiowym kierunku przepływu cieczy przez wirnik;
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
diagonalizacja
[łac. < gr.],
mat. zamiana dowolnej macierzy kwadratowej na diagonalną.
kompozycja
[łac. compositio ‘złożenie’, ‘układ’],
szt. plast. dzieło sztuki plastycznej, a także sposób powiązania elementów formalnych dzieła tak, by tworzyły całość zgodną z intencją twórcy;
mat. macierz (aij)1≤i,jn o wyrazach zespolonych, spełniająca warunek: dla wszystkich i, j (macierz);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia