kompozycja
 
Encyklopedia PWN
kompozycja
[łac. compositio ‘złożenie’, ‘układ’],
szt. plast. dzieło sztuki plastycznej, a także sposób powiązania elementów formalnych dzieła tak, by tworzyły całość zgodną z intencją twórcy;
z kompozycją wiąże się pojęcie tzw. schematu kompozycyjnego (stałego układu elementów kompozycji charakterystycznych dla danego kierunku, epoki itp.); w zależności od charakteru schematu kompozycyjnego rozróżnia się m.in. kompozycję zamkniętą, otwartą, dynamiczną, symetryczną, diagonalną; układy kompozycyjne zmieniały się w ciągu wieków i dzięki temu są jednym z wykładników stylu różnych epok (np. starożytny Egipt — kompozycja pasowa, inaczej zwana strefową, Bizancjum izokefalizm, renesans — figura piramidalna, czyli kompozycja oparta na trójkącie równoramiennym, barok — diagonalizm, kompozycja z akcentowaniem osi ukośnych).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia